Často kladené dotazy (FAQs)

Co znamená příčná/podélná překližka?

Pojmy příčná a podélná překližka jsou spojeny se směrem dřevních vláken ve vztahu k delší straně překližky.
U příčné překližky je směr vláken kolmá na delší stranu překližky (viz. obr. 1)
U podélné překližky je směr vláken podélný s delší stranou překližky (viz. obr. 2)

Kde najdu váš ceník?

Tvorba ceny závisí na mnoha faktorech, které je nutno nejdříve vyjasnit. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme vystavovat žádný obecný ceník a raději dělíme cenu ušitou na míru přímo pro vás.

Jak je vaše zboží baleno?

Jednotlivé překližky jsou standardně skládány do výšky cca 600mm. Zboží dokážeme zabalit i podle přání zákazníka, balík však nesmí vážit více než 2500 kg.

Jaká je hmotnost vaší překližky?

Standardně uváděná objemová hmotnost bukové překližky je 800 kg / m3

Jaký je obvyklý termín dodání zboží?

Záleží na typu vybraného výrobku, požadovaném množství a aktuálním vytížení kapacity výroby.
Naší snahou je připravit zboží k naložení 3 - 4 týdny od obdržení závazné objednávky.
U speciálního zboží jako je DYAS pyroplex, DYAS absorbtion a Dyas formaldehyde free se pohybuje tento termín v rozmezí 4 - 5 týdnu od obdržení závazné objednávky.
Pro přesný termín prosím kontaktujte obchodní zástupce firmy.

Jaký je rozdíl mezi certifikátem FSC a PEFC?

Oba certifikační systémy sledují cestu dřeva ke spotřebiteli - systém C-o-C (chain of custody) u obou zaručuje, že konečný spotřebitel dostane výrobek vyrobený ze dřeva z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

PEFC - Hlavním posláním PEFC je nastavení transparentního systému posuzování trvale udržitelného hospodaření v lesích a sledování toku certifikovaného dříví z lesa až po konečný produkt. U hospodaření v lesích se hodnotí, zda je ekologicky vhodné, společensky přínosné a ekonomicky životaschopné.

FSC - Základní myšlenkou FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a hospodářsky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Jaký certifikát má vaše společnost PEFC nebo FSC?

Naše zboží má certifikát PEFC

Jaké jsou třídy lepení, které používáte u vašich výrobků?

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Máte k vašemu zboží i prohlášení o vlastnostech?

Ano prohlášení o vlastnostech k jednotlivým produktům a typům lepení lze stáhnout v sekci Produkty --> vybrané zboží

Dodáváte i jiné dřeviny než buk?

Naše výroba je specializovaná na výrobu bukových překližek. Jsme však schopni dodat i překližku smrkovou a v limitovaném množství i březovou

Co znamená celokamionový odběr?

Znamená to, že celková hmotnost dané objednávky je cca 24 000kg

Co znamenají kvality B, BB, CP a jaký je mezi nimi rozdíl?

Označení B, BB nebo CP vyjadřuje stručně jaké vady a v jakém rozměru nebo počtu jsou povoleny nebo se naopak nedovolují na povrchu překližované desky Níže najdete výčet, některých vad a jejich počet pro jednotlivé kvality povrchu.

Kvalita B

 • Trhliny otevřené se dovolují správně vytmelené a barevně sladěné do 3mm šířky a 150mm, nejvíce v počtu 3 na šířku desky
 • Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra se nedovoluje
 • Sesazení dýh, čistě sesazené listy - dovolují se v barvě a struktuře dýhové pásy min. šířky 20cm
 • Opravy - zátky/štancky -nedovolují se

Kvalita BB

 • Trhliny otevřené se dovolují správně vytmelené až do max. šířky 5mm a max. délky 250mm, nejvíce v počtu 3 na metr šířky desk
 • Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra - jsou povoleny mírné záběhy jádra
 • Sesazení dýh, čistě sesazené listy - paralelní dýhové pásy barevně sladěné se dovolují
 • Opravy - zátky/štancky - dovolují se 3ks/m2, barevně sladěné

Kvalita CP

 • Trhliny otevřené se dovolují správně vytmelené až do max. šířky 10mm a max. ? délky desky, nejvíce v počtu 5 na metr šířky desky
 • Tmavé zbarvení způsobené záběhy jádra - dovoluje se
 • Sesazení dýh, čistě sesazené listy - dovoluje se
 • Opravy - zátky/štancky - dovolují se bez omezení

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!