Historie společnosti Dyas

30. října 1930 byla založena akciová společnost pod názvem DYAS na výrobu překližek a dýhy. Továrna se rozkládala v budovách bývalého cukrovaru bratří Mayů, z nichž dr.Robert May byl také společníkem. Hlavním akcionářem byl ing. Roubíček. Během jednoho roku byla provedena demontáž cukrovarnického zařízení a současně s tím byla provedena montáž strojů k výrobě překližek, laťovek a dýh. V roce 1931 byla již zahájena výroba překližek.

 

První zařízení se skládalo ze dvou loupaček Fleck 3300mm a 1600mm. Komorové sušárny na dýhy byly velmi primitivní. V roce 1932 byly instalovány další stroje. Od června byly v provozu frézy na dýhy značky Fleck, dvouetážová sušička, klížící stroje a spárovací stroj značky Topik. V lisovně byl instalován 12etážový lis Siempelkamp a další 12 etážový lis od firmy KSB. Současně byly instalovány formátovací pily (podélná a příčná). Pro dokončovací práce byly použity dvě brusky.

 

V prvním roce výroby bylo v závodě zaměstnáno asi 230 lidí. Od roku 1932 se již pracovalo na dvě směny a na některých pracovištích i ve třísměnném provozu. V počátcích překližkárenské výroby v závodě DYAS bylo složení základní suroviny proti dnešku odlišné. Do roku 1935 byl velký podíl olše hlavně z dovozu (Polsko). Pro příklad uvádíme zastoupení podle dřevin v hodnotovém vyjádření (1934): SM 2,34, BK 6,13%, okume 34,25%, OL 26,09%, ostatní 31,19%.

Zpracování řeziva vyjadřuje vývoj výroby laťovek. V roce 1932 nákup řeziva činil 49 203,- Kčs, v roce 1938 to bylo již 920 621,- Kčs.

 

Ke klížení se používalo do roku 1940 směsi albumínové lepidlo, které bylo vyráběno v závodě a kaseinové lepidlo. V době protektorátu používala lepidla německé výroby, včetně Tegofilmu.

V počátcích byla výroba zavedena jen na překližky, to jak v suchém stavu, tak i v mokrém (lisování po 10 kusech v etáži s dodatečným vysoušením). Počátky výroby překližek byly na dnešní poměry nesrovnatelné. Jedna směna odlisovala 16 lisů za 8 hodin. V roce 1932 byla výroba laťovek nepatrná; za den zpravidla jen asi 100 ks laťovek skladby tyčinkové (střed smrkové dýhy tloušťky 7mm).

Velký rozmach výroby nastal v roce 1934-1935, kdy roční produkce překližek dosáhla 4 550 m3 a laťovek 1 500 m3 .

Výroba postupně s doplňováním strojního zařízení stoupala a v letech 1938-1940 dosáhla: překližky 4 800 m3, laťovky 2 800 m3, dveřovky 1 200 m3.

V roce 1935-1936 bylo přikročeno ke zpracování dýhového odpadu. Na velmi primitivním zařízení v lisovně (lisovalo se na noční směně), byly vyrobeny první desky z dřevních třísek a pilin tzv. Dyazity a Dyaplány. Zkoušky a ověřování této výroby trvaly do roku 1939, kdy tato výroba byla nahrazena výrobou z pilin a odpadů na středy k výrobě dveří.

Výroba v letech okupace byla zaměřená na zakázky k válečným účelům (pažby, letecké překližky atd.). V roce 1945 se výroba jen pomalu rozbíhala neboť chyběly základní suroviny i součástky do hlavních strojů, které odvezli Němci při přechodu fronty. Od roku 1945 se pomalu začíná závod modernizovat a výroba se zvyšuje a dosahuje v roce 1969 objemu: 14 100 m3 překližek, 10 300 m3 laťovek, 461 t vrstveného dřeva, později 100 m3 leteckých překližek atd. V závodě se postupně zavádí technická výroba tvarových výlisků, rour, kolejových spojek atd.

 
1930 Založena firma DYAS akciová společnost, zahájena přestavba stávajícího cukrovaru na výrobu překližek.
1931 Zahájena výroba překližek.
1939 2. světová válka
1945 nařízením prezidenta republiky ze dne 28.10.1945 byl DYAS spolu s dalšími dřevařskými provozy na výrobu překližek znárodněn a vznikl „Závody na překližky a dýhy“ se sídlem v Praze
1950 Rozdělení na dvě části a to českou a moravskou do které je začleněn i DYAS. Moravská část se nazývala „Moravské překližkárny a dýhárny n.p.“ se sídlem v Hodoníně.
1952 Dochází k dalšímu dělení až na jednotlivé podniky. V této době se DYAS vyčleňuje a začíná fungovat samostatně pod názvem „Slovácká překližkárna a dýhárna“ se sídlem v Uherském Ostrohu.
1955 Jelikož se ukázalo, že drobení na malé subjekty nepřineslo nic pozitivního nastalo období zpětného slučování podniku do větších celků. Vznik národního podniku „Slovácké dřevařské závody“ se sídlem v Hodoníně.
1958 Změna názvu na „Závody na překližky a dýhy n.p.“ se sídlem v Hodoníně.
1989 Přechod na státní podnik „ Závody na překližky a dýhy s.p.“.
1992

Privatizace a vznik samostatného podniku DYAS a.s.

1996 Založení společnosti DYAS s.r.o. a převzetí veškerých aktivit a pasiv firmy DYAS a.s.
2003 Vlivem špatného hospodaření se podnik dostává do problémů, které vrcholí prohlášením konkurzu na firmu DYAS s.r.o. Přesto se i nadále daří výrobu zachovat.
2005 Vstup společnosti Jáchymov invest a.s. a odkoupení hmotného i nehmotného majetku firmy DYAS s.r.o. od konkursního správce.
2008 Přejmenování Jáchymov invest a.s. na DYAS.EU, a.s.
2011 Instalace nové kontinuální lisovací linky od firmy Raute a nové formátovací pily od firmy Holzma
2012 Instalace nové CNC pily na přířezy od firmy Holzma

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!