DYAS beech - překližky truhlářské pro všeobecné použití


Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev loupaných bukových dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem. Směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý. Pro své vynikající vlastnosti jako je vysoká pevnost, houževnatost, pružnost a rozměrová stabilita jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.

DYAS Beech

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E l) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou desky DYAS Beech používány především v nábytkářství a truhlářské výrobě.

Tloušťka:

3, 4, 5, 6, 8, 9,10,12,15,18 mm (jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk - vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové Kombi - vrchní dýha je buková, vnitřní dýhy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk a buk

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2

Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Formát:

2 200 x 1250 mm
2 500 x1 250 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B, BB, CP, C, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
celobuky (kg/m3) kombi (kg/m3) (mm) podélní příční
3 3x 820 - +0,2/-0,5 40,0 N/mm2 20,0 N/mm2
4 3x 710 600
5 3x 680 650
6 5x/4x 740 700
8 5x 730 620
10 5x 723 570
12 7x 737 590
15 8x 750 600
18 9x 730 650

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

 

Reference:

 

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!