DYAS multifine - překližky celobukové vícevrstvé


Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny lepidlem. Vlastnosti překližovaných bukových desek vycházejí z vynikajících vlastností buku jako jsou jeho tuhost, pevnost, tvrdost, odolnost a jiné. U překližovaných desek jsou tyto vlastnosti ještě umocněny právě díky vrstvení a slepování jednotlivých dýh.

DYAS Multifine

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují_ třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Specifičnost desek Multifine je v tloušťce vnitřních dýh použitých k výrobě. U Multifine mají všechny dýhy tloušťku 1,5 mm, což ovlivňuje i vlastnosti finálních desek. Desky Multifine díky většímu počtu tenkých dýh a většímu množství lepidla vynikají svou pevností a odolností. Pro tyto vlastnosti a zároveň pro svůj estetický vzhled jsou velmi vhodné pro využití v nábytkářském průmyslu. Specifickou, v nábytkářství velmi oblíbenou variantou desky Multifine je Compact, kde jsou všechny vrstvy včetně vnitřních dýh bez otevřených trhlin a děr.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní a estetické vlastnosti jsou desky Multifine používány především v nábytkářství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, transportu atd..

Tloušťka:

15,18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm (jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm
2 500 x 1 500 mm
2 500 x 1800 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B, BB, CP, C, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

5% až 15% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti, tl. tolerance a pevnosti v ohybu:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
10 7x 770 +0,5/-0,5 60,0 N/mm2 50,0 N/mm2
12 9x
15 11x
18 13x
20 15x 770 +0,8/-0,8
25 18x
30 22x
35 25x 790 +1,0/-1,2
40 29x
45 34x
50 39x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!