DYAS multifine - překližky celobukové vícevrstvé


Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny lepidlem. Vlastnosti překližovaných bukových desek vycházejí z vynikajících vlastností buku jako jsou jeho tuhost, pevnost, tvrdost, odolnost a jiné. U překližovaných desek jsou tyto vlastnosti ještě umocněny právě díky vrstvení a slepování jednotlivých dýh.

DYAS Multifine

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu E-1 dle ČSN EN 717-1. Při požadavku zákazníka na přísnější hodnoty úniku formaldehydu, můžeme nabídnout variantu, kde materiál splňuje podmínku úniku formaldehydu CARB fáze II, dle ASTM D 6007-14.

Specifičnost desek Multifine je v tloušťce vnitřních dýh použitých k výrobě. U Multifine mají všechny dýhy tloušťku 1,5 mm, což ovlivňuje i vlastnosti finálních desek. Desky Multifine díky většímu počtu tenkých dýh a většímu množství lepidla vynikají svou pevností a odolností. Pro tyto vlastnosti a zároveň pro svůj estetický vzhled jsou velmi vhodné pro využití v nábytkářském průmyslu. Specifickou, v nábytkářství velmi oblíbenou variantou desky Multifine je Compact, kde jsou všechny vrstvy včetně vnitřních dýh bez otevřených trhlin a děr.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní a estetické vlastnosti jsou desky Multifine používány především v nábytkářství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, transportu atd..

Tloušťka:

15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm 

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636-1

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636-2

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636-3

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm
2 500 x 1 500 mm
2 500 x 1 800 mm - tloušťky 15 - 30 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B/BB, BB/CP
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti, tl. tolerance a pevnosti v ohybu:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Orientační tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
15 11x 780 - 800 +0,5/-0,5 60,0 N/mm2 50,0 N/mm2
18 13x
20 15x +0,8/-0,8
25 18x
30 21x
35 25x +1,0/-1,2
40 30x
45 34x
50 38x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!